Có thể là hình ảnh về xe môtô, đường và đường phố

Lần đầu tiên gặp được anh CSGT quá dễ thương Sáng, chạy xe đến Ng Th Minh Kha…

Lần đầu tiên gặp được anh CSGT quá dễ thương

Sáng, chạy xe đến Ng Th Minh Khai rẽ trái qua Cách Mạng Tháng Tám thì bị anh CSGT thổi lại, chào xong thì nói:
– Em đi vào phần đường cấm rẽ trái, chuyển hướng không có tín hiệu, như vậy rất nguy hiểm. Anh nhắc nhở- Thôi, em đi đi. À, nhưng mà hình như bánh trước bị mềm, em vào bơm lên, đi thế nguy hiểm lắm.

Mình cám ơn rồi dắt xe vô lề để bơm.

Anh CSGT lại bảo:
– Em đưa cái mũ bảo hiểm anh, mũ này hình như không bảo đảm chất lượng, em đưa mũ đây cho anh..

Nói xong anh CS đi mất.

Lát sau, vừa bơm xe xong thì anh ấy xuất hiện, đưa cho mình cái mũ mới, anh ấy bảo, đây là mũ bảo đảm chất lượng trong chương trình đổi mũ dỗm lấy mũ thật của thành… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *