“Lấy ráy tai là lấy đi lớp bảo vệ, làm da t.ổn th.ương và tạo môi trường cho v.i…


“Lấy ráy tai là lấy đi lớp bảo vệ, làm da t.ổn th.ương và tạo môi trường cho v.i tr.ùng trong tai phát triển. Không bao giờ được lấy ráy tai”, bác sĩ Hữu khẳng định.

Có thể đ.iếc, nh.iễm tr.ùng n.ão do… lấy ráy tai

Nhiều người thường có thói quen lấy ráy tai khi đi tiệm cắt tóc, gội đầu mà không hề biết rằng đây là việc làm hoàn toàn không nên.

Thứ nhất, việc lấy ráy tai này do những người không có chuyên môn thực hiện. Thứ hai, dụng cụ khá sắc bén và ngoáy vô sâu bên trong tai nên nguy cơ tổn thương, nh.iễm tr.ùng cao; bất cẩn có thể th.ủng m.àng nh.ĩ tạo điều kiện cho vi trùng ăn sâu vào trong tai.

Ống tai cách sàn sọ (màng n.ão) chỉ có 3 mm. Khi tình trạng nh.iễm tr.ùng trong ống tai xảy ra, nhất là ở người lớn tuổi, suy giảm m.iễn d.ịch, t.iểu đ.ường,… thì nh.iễm tr.ùng có thể ăn lên tới não, gây ch.ết người.

“Đừng nghĩ nh.iễm tr.ùng tai là đơn giản. Đôi khi có thể gây ch.ết người nếu chúng ta chủ quan”, bác sĩ Hữu nhấn mạnh.

________
Nguồn: Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *