Người Bản Lĩnh, profile picture

"Lời nhắn gửi tới các bạn nam… ______ Ở cái tuổi này, thật ra con trai vất…

“Lời nhắn gửi tới các bạn nam…
______

Ở cái tuổi này, thật ra con trai vất vả hơn con gái rất nhiều, gánh nặng cũng nặng hơn rất nhiều.

Hai mươi mấy tuổi, chọn sự nghiệp hay tình yêu thì đều dang dở. Gánh nặng trách nhiệm và sự già đi của bố mẹ luôn đè trên vai. Đi ra ngoài đường còn phải ngẩng mặt lên xem có bằng bạn bằng bè hay không.

Thanh xuân của con gái rất ngắn, nhưng của con trai còn ngắn hơn. Vì trong khi mình còn đang ở tuổi hồn nhiên thì các bạn nam cùng trang lứa đã ngã mẹ vào ô phải lớn rồi.

Một đứa con gái nghèo sẽ không đáng sợ bằng một thằng con trai nghèo. Bởi lọ lem khi có hoàng tử sẽ thành công chúa chứ làm gì mấy khi có nàng công chúa lấy anh đánh giày. Hai mươi mấy… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍN FB.COM/NGUOIB HAI MƯƠI MẤY TUỔ”I BÀN TAY ĐÀN ÔNG SẼ RẤT VẤT VẢ'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *