Người Bản Lĩnh, profile picture

Lúc 25 tuổi tôi hỏi một người anh cảm giác người 30 tuổi thế nào? Tôi nhớ anh …

Lúc 25 tuổi tôi hỏi một người anh cảm giác người 30 tuổi thế nào? Tôi nhớ anh ta bảo “Chẳng có gì cả, mua nhà mua xe hết sạch tiền rồi.” Tôi năm nay 33, ngẫm lại thấy mình cũng chả khác người anh đó là bao.

Trong bài viết này tôi sẽ nói về tâm lý đàn ông tuổi 30. Đây là những suy nghĩ cá nhân. Nó có thể đúng có thể không đúng, có thể chung tư duy với người này có thể khác suy nghĩ người kia, nhưng bạn hãy thử ngẫm xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé.

1. Tôi thấy mình thật nhỏ nhoi
Tâm lý đàn ông tuổi 30, tôi thấy thành công của mình quá nhỏ nhoi.

Năm 2015, tôi có căn nhà đầu tiên, rồi sau đó 1-2 năm tôi có xe. Lúc đấy tôi nghĩ mình giỏi lắm. 28, 29 tuổi mà đã thực hiện được ước mơ mà nhiều… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIẾNTHÚCMNGÀY FB.COM/KTMNGAY 28 TUỔ”I MUA NHÀ, SẮM XE CẢM THẤY BẢN THÂN CÓ CHÚT THÀNH TỰU; 30 TUỔ”I TÃI "LANH NGƯỜI" VÌ GẶP NHIỀU NGƯỜI KIẾM VÀI CHỤC TY/NĂM KHI MỚI 20, 21'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *