Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, BA MẸ SẼ KHÔNG CÒN HIỂU NỔ”I PHƯƠNG HƯỚNG CUỘC ĐỜI BẠN. HỌ CHỈ CÓ THỂ GỌI ĐIỆN NHẮC BẠN HÃY GIỮ GÌN SỨC KHỎE RỒI NGÀY NGÀY GIÀ ĐI VÀ NGÃNG BẠN VỀ NHÀ.'

Lúc còn trẻ, thường không mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh…

Lúc còn trẻ, thường không mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về một ngày không còn xa nữa, sáng thức dậy không còn bố mẹ.

Không còn bánh mì treo sẵn đầu…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, BA MẸ SẼ KHÔNG CÒN HIỂU NỔ”I PHƯƠNG HƯỚNG CUỘC ĐỜI BẠN. HỌ CHỈ CÓ THỂ GỌI ĐIỆN NHẮC BẠN HÃY GIỮ GÌN SỨC KHỎE RỒI NGÀY NGÀY GIÀ ĐI VÀ NGÃNG BẠN VỀ NHÀ.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *