LÚC TRẺ KHÔNG TRANH THỦ HỌC VÀI MÓN NGHỀ, KHI GIÀ ẮT SẼ HỐI HẬN Giai đoạn học h…

LÚC TRẺ KHÔNG TRANH THỦ HỌC VÀI MÓN NGHỀ, KHI GIÀ ẮT SẼ HỐI HẬN

Giai đoạn học hỏi tốt nhất của một người cũng chỉ có vài năm, đừng vì ham chơi nhất thời mà đổi lại một cuộc đời vô nghĩa

Lúc trẻ không nỗ lực, về già ắt bi thương.

Thời niên thiếu là lúc con người dễ bứt phá nhất, năng lực học tập mạnh mẽ, khả năng tiếp thu sự vật sự việc mới nhanh nhạy, là giai đoạn học tập tốt nhất trong cuộc đời.

Đừng vì khó khăn mà từ bỏ, đừng vì vất vả mà nản chí.

Sự ham chơi năm 20 tuổi, tạo ra sự bất lực của tuổi 30;

Sự bất lực năm 30 tuổi, tạo ra sự vô dụng ở tuổi 40;

Sự vô dụng năm 40 tuổi, tạo ra một cuộc đời thất bại.

Một khi mái đầu đã bạc, hai vạn hoàng kim cũng chẳng mua lại được.

Giai đoạn học hỏi tốt nhất của một người cũng chỉ có vài năm, đừng vì sự ham chơi nhất thời mà đổi lại một cuộc đời vô nghĩa.

(Nguồn: Cafebiz)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *