Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'LƯƠNG THÁNG 20 TRIỆU NHƯNG VẪN BỊ BẠN GÁI GỌI LÀ... BẤT TÀI!'

Lương 20 củ/tháng nhưng vẫn bị bạn gái coi là… bất tài! Bài viết từ bạn Nam N…

Lương 20 củ/tháng nhưng vẫn bị bạn gái coi là… bất tài!

Bài viết từ bạn Nam Nhàn trải lòng về câu chuyện khá “nhọ nồi” của mình…

Tôi năm nay 29 tuổi, làm cho công ty nước ngoài. Thu nhập của tôi mỗi tháng được 20 triệu đồng. Gia đình tôi ở Hà Nội nên tôi không mất tiền thuê nhà. Hàng tháng…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'LƯƠNG THÁNG 20 TRIỆU NHƯNG VẪN BỊ BẠN GÁI GỌI LÀ... BẤT TÀI!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *