Người Bản Lĩnh, profile picture

LƯƠNG TỪ 6 TRIỆU LÊN 37 TRIỆU, ĐÂY LÀ NHỮNG THÓI QUEN ĐÃ HỖ TRỢ TÔI “Nếu ai đ…

LƯƠNG TỪ 6 TRIỆU LÊN 37 TRIỆU, ĐÂY LÀ NHỮNG THÓI QUEN ĐÃ HỖ TRỢ TÔI

“Nếu ai đó hỏi tôi, làm thế nào để từ mức lương 6 triệu lên tới 37 triệu đây? Tôi sẽ không ngần ngại mà đáp lại với họ rằng ‘lập kế hoạch làm việc’. Chỉ khi bạn làm việc một cách có kế hoạch, có mục tiêu thì lương cao, chức cao mới thuộc về bạn”.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ tới các bạn một vài bí quyết và tuyệt chiêu trong công việc, bí quyết làm việc này đã theo chân tôi suốt hơn chục năm, vừa đơn giản vừa thực dụng, nó giúp tôi đi từ nhân viên quèn cho tới quản lý cấp trung và nay là quản lý cấp cao.

Đến tận bây giờ tôi vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp làm việc này, nó không không phải là phương pháp công nghệ kỹ thuật cao gì… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LÍNH FB.COM/NGUOIBL LƯƠNG TỪ 6 TRIỆU LÊN 37 TRIỆU, ĐÂY LÀ NHỮNG THÓI QUEN ĐÃ HỖ TRỢ TÃI'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *