Người Bản Lĩnh, profile picture

Mặc dù đã cởi áo từ quan, về với đời sống của một người dân, ông vẫn luôn nói …

Mặc dù đã cởi áo từ quan, về với đời sống của một người dân, ông vẫn luôn nói rằng “còn nợ người dân”?

– Trước đây, tôi là một đảng viên, là cán bộ, đứng trước là cờ Đảng với lời thề phục vụ nhân dân. Tôi học không biết bao nhiêu lớp chính trị, đều dạy cán bộ phải đến với người nghèo, đến với nhân dân.

Ngay cả Bác Hồ cũng dạy chúng ta rất nhiều điều. Vì vậy, tôi luôn hướng đến những điều đã từng học hỏi ấy. Bản chất con người tôi cũng là thế. Thực sự, tôi rất thương người nghèo.

Tôi từng trải qua môi trường quân đội và gần 26 năm ở bộ máy công quyền và các đơn vị chuyên môn. Nó rèn cho tôi thành con người như vậy.

Lẽ ra, ở cái tuổi này, bạn bè tôi là những người khá giả như gia đình tôi ai… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'बय NGƯỜI BẢN LÍNH FB. COM NGUOIBL "CÓ ĐẾN 90% BẠN BÈ KHÔNG CÒN LIÊN LẠC VỚI TÃI NỮA. CÓ LỄ VÌ TÃI ĐANG ĐI TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG RẤT ÍT NGƯỜI ĐI." -Ông Đoàn Ngọc Hải-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *