May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng …

May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn.
Hãy tôn trọng người dẫn dắt bạn.

Bạn nghĩ đến ai

Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc của bạn.

Người được gọi là Quý nhân là: người mở mang tầm nhìn của bạn, đưa bạn đến với 1 thế giới mới.

Ngày mai có thật sự huy hoàng, tùy thuộc vào sự lựa chọn và hành động của bạn hôm nay!Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *