Người Bản Lĩnh, profile picture

MẸ GIÀ RỒI HÃY BAO DUNG MẸ HƠN – BỨC THƯ KHIẾN HÀNG TRIỆU NGƯỜI LÀM CON THỔN T…

MẸ GIÀ RỒI HÃY BAO DUNG MẸ HƠN – BỨC THƯ KHIẾN HÀNG TRIỆU NGƯỜI LÀM CON THỔN THỨC!

Ở đời, sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình.

Khi chúng ta dần lớn lên, cũng là lúc bố mẹ ngày một già đi, cho đến khi họ mãi mãi rời xa chúng ta.

Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng ở vị trí hàng đầu.

Không có bố mẹ, sẽ chẳng thể nào có chúng ta hôm nay.

Thế nên, đừng bao giờ oán thán bố mẹ.

Thay vì oán thán, người làm con nên hiểu, nên đối đãi tử tế với bậc sinh thành.

BỨC THƯ KHIẾN HÀNG TRIỆU NGƯỜI LÀM CON THỔN THỨC!
Con của mẹ:
Một ngày nào đó, khi con nhìn thấy mẹ dần già đi, phản ứng chậm chạp, ngắt quãng, sức khỏe cũng dần sa sút… xin con hay nhẫn nại để hiểu và thông cảm cho ta…

Khi mẹ ăn, tay có run… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢNLÍNH BÁN FB.COM/NGUOIBL "MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, KHI CON NHÌN THẤY MẸ DẦN GIÀ ĐI, PHẢN ỨNG CHẬM CHẠP, NGẮT QUÃNG, SỨC KHỎE CŨNG DẦN SA SÚT XIN CON HAY NHẪN NẠI ĐỂ HIỂU VÀ THÔNG CẢM CHO TA..."'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *