Người Bản Lĩnh, profile picture

MẸ ƠI, CON BỊ NGƯỜI TA NÓI XẤU! – Mẹ ơi ! Con bị người ta nói xấu! …

MẸ ƠI, CON BỊ NGƯỜI TA NÓI XẤU!

– Mẹ ơi ! Con bị người ta nói xấu!

– Ừm, thì con xấu nên người ta mới nói con.

– Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ vu oan cho con.

– Vậy họ sai rồi, họ thật đáng thương.

– Con mới là người đáng thương chứ?

– Là họ, vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con, và họ phải khổ công nói dối mãi.

Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi hay sao?

Còn con, có xấu như họ nói thì sửa, còn không xấu thì họ giúp con tu hạnh Nhẫn Nhục, tính ra con luôn có lợi đấy chứ. Con phải cảm ơn họ mới đúng.

– Dạ, con hiểu rồi ạ!

Lấy khoan dung… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'BẢNLÍNH FB.COM/NGUO "MẸ ƠI, CON BỊ NGƯỜI TA NÓI XẤU!" NẾU NGƯỜI KHÁC TԔN TRỌNG BẠN, HÃY TԔN TRỌNG HỌ. NẾU NGƯỜI KHÁC KHÔNG TÔN TRỌNG BẠN, VẪN CÚ TԔN TRỌNG HỌ.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *