Người Bản Lĩnh, profile picture

‘Mệnh’ là cái cớ của kẻ thất bại, ‘vận’ là lời khiêm tốn của người thành công …

‘Mệnh’ là cái cớ của kẻ thất bại, ‘vận’ là lời khiêm tốn của người thành công

Làm người, chỉ số IQ cao hay thấp cũng không sao, chỉ số EQ thế nào cũng không thành vấn đề, nói thẳng ra, bạn có thể không thông minh, cũng có thể không giỏi về giao tiếp xã hội, nhưng nhất định phải bản lĩnh.

Làm người có khí phách lớn, thì sẽ có thành công lớn. Bởi vì ý chí, mới là tiêu chuẩn của người thành công.

Nếu chỉ một chút trở ngại đã khiến bạn quỵ ngã,
Nếu chỉ một hai lời nói xấu cũng làm bạn tức giận,
Nếu hơi một chút là đã ghét, căm hận người khác,
Vậy thì bản lĩnh của bạn thật quá nhỏ…

Hãy ghi nhớ một câu nói: Càng cố gắng càng gặp may.

Bỏ nóng nảy, bỏ lười biếng, làm trống rỗng phần não không cưỡng… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜIBÂNLÍNH LÍNH NGƯỜI FB.COM/NGUOIBL 'MỆNH' LÀ CÁI CỚ CỦA KẺ THẤT BẠI, 'VẬN' LÀ LỜI KHIÊM TỐN CỦA NGƯỜI THÀNH CԔNG'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *