Miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh Trong lòng í…

[ad_1]

Miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa
Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh
Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo
Thân hình ít sự, tự nhiên ít khổ
Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông.

– Khổng Minh –


[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *