MINH NHỰA: "GIÁ TRỊ CỦA TÔI ĐỔI THÀNH NHỮNG CHIẾC XE CỦA TÔI, HỢP LÝ KHÔNG?…

MINH NHỰA: "GIÁ TRỊ CỦA TÔI ĐỔI THÀNH NHỮNG CHIẾC XE CỦA TÔI, HỢP LÝ KHÔNG?"

"Ba tôi biết tôi thích cái gì là có thể làm tất cả. Có rất nhiều người trẻ tuổi mua được xe sang, tôi không biết khoản chi đó từ đâu ra. Nhưng đối với tôi, tôi luôn khẳng định đó là ba tôi cho. Tôi không thể nào đi kiếm tiền để mua những chiếc xe 100 tỷ, 50 tỷ, 30 tỷ, 20 tỷ… tôi không thể làm điều đó. Không thể!

Tôi có học giỏi đến thế nào hay làm ra nhiều tiền đến mấy cũng sẽ không thể sống như hiện tại. Tiền mình làm ra mình xài nó sẽ kỹ hơn là tiền đi xin. Nhưng tôi không bao giờ đi xin ba chiếc xe nào cả, ba rất thương và luôn luôn đi tìm chiếc xe tôi thích để tặng. Rất hiểu ý ?

12 tuổi tôi đã phải theo theo ba tôi đi làm, 15 tuổi tôi đã phải học cách cầm nĩa cầm muỗng cầm name card như thế nào cho đúng là doanh nhân, những lúc đó mọi người biết tôi không? Vậy giá trị tôi đâu? Doanh số công ty tôi tăng trưởng, nhân viên phục tôi hơn, vậy những giá trị đó đâu?

Giá trị đó quy đổi thành tiền bằng những chiếc xe của tôi hợp lý không? 16 năm vào công ty làm với ba tới bây giờ, tôi chưa chia một đồng bạc nào của công ty cả."Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *