Mới đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã lập ra "Tài khoản thiện nguyện", là tài…


Mới đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã lập ra “Tài khoản thiện nguyện”, là tài khoản phát hành miễn phí dành riêng cho cá nhân gây quỹ vì mục đích thiện nguyện.

Đây là tài khoản thanh toán duy nhất tại Việt Nam chỉ bao gồm 4 số dễ nhớ, đặc biệt có tính năng tự động công khai, minh bạch số dư tài khoản, toàn bộ giao dịch thu theo thời gian thực trên ứng dụng “Thiện Nguyện”.


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *