Mỗi người đều có giá trị khi được đặt đúng chỗ ____ Ảnh: sưu tầm

Mỗi người đều có giá trị khi được đặt đúng chỗ ?
____
Ảnh: sưu tầmNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *