Người Bản Lĩnh, profile picture

Mong cho sau này, người bạn yêu cũng là người thật lòng yêu bạn ____________…

Mong cho sau này, người bạn yêu cũng là người thật lòng yêu bạn ❤
_____________________________
Sách: Con gái phải mạnh mẽ

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'BÍ kíp 108 Người luôn tìm cách để mình cười khi đang khóc là người yêu mình nhất. Người có thể khiến mình khóc khi đang cười là người mình yêu nhất. May mắn lắm thì hai người này chính là một.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *