Người Bản Lĩnh, profile picture

MỘT GÓC NHÌN KHÁC: "TẨY CHAY LÚC NÀY CHỈ THỂ HIỆN THÁI ĐỘ, KHÔNG PHẢI TRÌNH ĐỘ…

MỘT GÓC NHÌN KHÁC: “TẨY CHAY LÚC NÀY CHỈ THỂ HIỆN THÁI ĐỘ, KHÔNG PHẢI TRÌNH ĐỘ – VỊ THẾ QUỐC GIA”

Đây là hình ảnh của Gucci đăng hình búa liềm tại Trung Quốc.

Chúng ta vốn biết các nước tư bản luôn ghét các nước Cộng sản, và luôn chê nhân quyền của các nước Cộng Sản. Nhưng như bạn thấy, chỉ để bán được hàng mà Gucci sẵn sàng trưng ra biểu tượng búa liềm như ảnh đây.

ĐẤY LẠI CHÍNH LÀ SỰ TRƠ TRÁO CỦA CUỘC ĐỜI VÀ CHỮ TIỀN

Năm 1249, quân đội Kito giáo chiếm đóng thị trấn Damietta thuộc vùng châu thổ sông Nile. Người Ai Cập vì muốn lấy lại tiền đồn thương mại chiến lược này mà đã đưa ra một trao đổi 1 đổi 1 rất đáng giá: họ sẽ trả Jerusalem cho người Kito giáo, đổi lại thị trấn trên.

Và bạn biết… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'GUCICI GUCCI'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *