Một góc nhỏ Sài Gòn nhưng có những con người mang tâm hồn lớn và đầy tình nhân á…

Một góc nhỏ Sài Gòn nhưng có những con người mang tâm hồn lớn và đầy tình nhân ái ❤
Một cộng đồng tử tế luôn được dựng xây từ những hành động nhỏ thế này!!!
________________
Ảnh: Bryain Nguyen
Shared by: BeatvnNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *