Người Bản Lĩnh, profile picture

Mưa to nhanh quá, không kịp trú, bác lái ô tô liền mở cửa cho anh grab bike tr…

Mưa to nhanh quá, không kịp trú, bác lái ô tô liền mở cửa cho anh grab bike trú nhờ. Còn tài xế Grab lịch sự cởi dép bỏ ở dưới.
Cuộc sống này vẫn còn những điều tốt đẹp nhẹ nhàng mà ấm áp như thế ❤

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đường

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *