Hình ảnh có thể có: 1 người

“Mục tiêu mà không được viết ra trên giấy và không được nhìn thấy mỗi ngày, đó k…

“Mục tiêu mà không được viết ra trên giấy và không được nhìn thấy mỗi ngày, đó không phải là mục tiêu, mà chỉ là ước muốn.”

Cuộc đời bạn nếu không có bản vẽ định hướng và mô tả mục tiêu thì bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian và công sức để đạt được điều bạn muốn? Đừng xem thường sự quan trọng của một…

Khác

Hình ảnh có thể có: 1 ngườiHình ảnh có thể có: 1 ngườiKhông có mô tả ảnh.Hình ảnh có thể có: 1 người

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *