Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN BÁNLÍNH FB. COM NGUOIBL NGHEO THÌ CÓ Ở ĐẦU ĐƯỜNG CŨNG CHẲNG AI HỎI HAN, GIÀU DÙ CÓ Ở NƠI THÂM SƠN CÙNG CỐC CŨNG CÓ NGƯỜI GHÉ THĂM, KHẢ NĂNG KINH TẾ CỦA BẠN Tỷ LỆ THUẬN VỚI QUYỀN PHÁT NGÔ”N CỦA BẠN.'

MUÔN ĐỜI CÓ TIẾNG NÓI THÌ VIỆC ĐẦU TIÊN PHẢI CÓ LÀ NHIỀU TIỀN 1. Nghèo thì có ở…

MUÔN ĐỜI CÓ TIẾNG NÓI THÌ VIỆC ĐẦU TIÊN PHẢI CÓ LÀ NHIỀU TIỀN

1. Nghèo thì có ở đầu đường cũng chẳng ai hỏi han, giàu dù có ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng có người ghé thăm, khả năng kinh tế của bạn tỷ lệ thuận với quyền phát ngôn của bạn.

2. Không ổn thì chia tay, thích thì mua, bắt đầu lại xem sao,…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN BÁNLÍNH FB. COM NGUOIBL NGHEO THÌ CÓ Ở ĐẦU ĐƯỜNG CŨNG CHẲNG AI HỎI HAN, GIÀU DÙ CÓ Ở NƠI THÂM SƠN CÙNG CỐC CŨNG CÓ NGƯỜI GHÉ THĂM, KHẢ NĂNG KINH TẾ CỦA BẠN Tỷ LỆ THUẬN VỚI QUYỀN PHÁT NGÔ”N CỦA BẠN.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *