Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL CUỘC ĐỜI VỐN DĨ RẤT CÔNG BẰNG, CHẲNG QUA BẠN KHÔNG HIỂU LUẬT CHƠI THÔI (Tôi khuyên các bạn dù là ai cũng nên đọc)'

– Muốn giàu có, bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời gian – Muốn có nhiều thời…

[ad_1]

– Muốn giàu có, bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời gian
– Muốn có nhiều thời gian, bạn phải chấp nhận bận hơn người khác một thời gian.
– Muốn sướng cả đời, bạn phải chấp nhận khổ một thời.
– Muốn có những cái người khác chưa từng có, bạn phải làm những việc người khác chưa từng làm.

CUỘC SỐNG…

Khác

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL CUỘC ĐỜI VỐN DĨ RẤT CÔNG BẰNG, CHẲNG QUA BẠN KHÔNG HIỂU LUẬT CHƠI THÔI (Tôi khuyên các bạn dù là ai cũng nên đọc)'
[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Popup Plugin Free