Người Bản Lĩnh, profile picture

“Muốn giàu, người trẻ không nên có quá 4 đôi giày, 3 chiếc quần jeans và hạn …

“Muốn giàu, người trẻ không nên có quá 4 đôi giày, 3 chiếc quần jeans và hạn chế cà phê sang chảnh.” (Kevin O’Leary)

Bạn có mấy đôi giày rồi??“Muốn giàu, người trẻ không nên có quá 4 đôi giày, 3 chiếc quần jeans và hạn chế cà phê sang chảnh.” (Kevin O’Leary)

Bạn có mấy đôi giày rồi??

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *