Người Bản Lĩnh, profile picture

MUỐN KIẾM NHIỀU TIỀN THÌ PHẢI GIỎI CÁI GÌ? 1. Phải giỏi chuyên môn, nếu kinh …

MUỐN KIẾM NHIỀU TIỀN THÌ PHẢI GIỎI CÁI GÌ?

1. Phải giỏi chuyên môn, nếu kinh doanh thì sản phẩm phải chất lượng

Không ai muốn tới phòng mạch của bác sĩ chuyên môn kém.

Không ai muốn gửi gắm con cái tới lớp học của giáo viên chuyên môn kém.

Ngược lại, mỗi khi đổ bệnh chúng ta thường tìm tới phòng khám của bác sĩ có tiếng, đầu ngành, trưởng khoa. Mỗi khi gửi gắm con theo học, bạn thường tìm tới những thầy, cô giáo kỳ cựu và danh tiếng nhất.

Nếu kinh doanh bằng chuyên môn. Dĩ nhiên chuyên môn của bạn phải tốt hoặc xuất sắc.

Trong khi đó nếu kinh doanh sản phẩm thì sản phẩm của bạn phải chất lượng cao. Hãy nhìn người ta xếp hàng khi iPhone ra mắt. Hãy nhìn những người đi xe Đức là không bao giờ… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'ODIA SHOP Fb. com KodiaVN MUỐN KIẾM NHIỀU TIỀN THÌ PHẢI GIỎI CÁI GÌ?'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *