Người Bản Lĩnh, profile picture

Muốn làm nên nghiệp lớn, đàn ông nhất định phải tìm được 5 người này: . . ….

Muốn làm nên nghiệp lớn, đàn ông nhất định phải tìm được 5 người này:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1/ Vợ (cùng chí hướng và nâng đẩy bạn lên)
2/ Vợ (yêu thương bạn hết lòng, cùng chịu gian khó)
3/ Vợ (con mặt phố, bố làm to)
4/ Vợ (nhà giàu)
5/ Vợ (nhà rất rất giàu)

____________
#Just4Fun

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'MUỐN LÀM NÊN NGHIỆP LỚN, ĐÀN ԔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM ĐƯỢC 5 NGƯỜI NÀY'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *