Người Bản Lĩnh, profile picture

MUỐN THÀNH CÔNG, CẦN TỪ BỎ 9 LOẠI TƯ DUY GÂY NGHÈO NÀY 1. Làm việc nửa vời, q…

MUỐN THÀNH CÔNG, CẦN TỪ BỎ 9 LOẠI TƯ DUY GÂY NGHÈO NÀY

1. Làm việc nửa vời, qua quýt
Người làm không nên chuyện thường không muốn nghĩ nhiều, cứ muốn mọi thứ đơn giản ổn định, làm đủ yêu cầu là được rồi. Còn người có chí lớn trước khi làm việc đều đặt mục tiêu vượt mức, suy xét chu đáo, hành động có kế hoạch.

2. Làm việc lề mề, trì hoãn
Làm việc lề mề là một trong những chướng ngại lớn nhất cản trở con người thành công. Muốn trừ bỏ được căn bệnh này bạn cần rèn luyện thói quen LẬP TỨC HÀNH ĐỘNG mỗi khi có mục tiêu đề ra, khả năng kích hoạt và duy trì năng lượng nội tại trong suốt quá trình làm việc.

3. Làm ít, nói nhiều
Nhiều người sở dĩ cả đời không làm nên nổi một việc là vì nói quá nhiều… Khác

MUỐN THÀNH CÔNG, CẦN TỪ BỎ 9 LOẠI TƯ DUY GÂY NGHÈO NÀY

1. Làm việc nửa vời, qua quýt

Người làm không nên chuyện thường không muốn nghĩ nhiều, cứ muốn mọi thứ đơn giản ổn định, làm đủ yêu cầu là được rồi. Còn người có chí lớn trước khi làm việc đều đặt mục tiêu vượt mức, suy xét chu đáo, hành động có kế hoạch.

2. Làm việc lề mề, trì hoãn

Làm việc lề mề là một trong những chướng ngại lớn nhất cản trở con người thành công. Muốn trừ bỏ được căn bệnh này bạn cần rèn luyện thói quen LẬP TỨC HÀNH ĐỘNG mỗi khi có mục tiêu đề ra, khả năng kích hoạt và duy trì năng lượng nội tại trong suốt quá trình làm việc.

3. Làm ít, nói nhiều

Nhiều người sở dĩ cả đời không làm nên nổi một việc là vì nói quá nhiều… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *