MUỐN THÀNH CÔNG, CẦN TỪ BỎ 9 LOẠI TƯ DUY GÂY NGHÈO NÀY 1. Làm việc nửa vời, qua…

[ad_1]

MUỐN THÀNH CÔNG, CẦN TỪ BỎ 9 LOẠI TƯ DUY GÂY NGHÈO NÀY

1. Làm việc nửa vời, qua quýt

Người làm không nên chuyện thường không muốn nghĩ nhiều, cứ muốn mọi thứ đơn giản ổn định, làm đủ yêu cầu là được rồi. Còn người có chí lớn trước khi làm việc đều đặt mục tiêu vượt mức, suy xét chu đáo, hành động có…

Khác


[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *