Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

MUỐN THÀNH CÔNG: CHỊU KHÓ, CHỊU KHỔ, CHỊU NHỤC Người nào sống trong an dật, phó…

MUỐN THÀNH CÔNG: CHỊU KHÓ, CHỊU KHỔ, CHỊU NHỤC

Người nào sống trong an dật, phóng túng, bừa bãi, lười biếng, thì người đấy không thể thuận với thời cuộc lớn, chỉ có thể thuận theo thời thế thôi.

Việc tôi đào tạo một nhân viên của tôi cũng thế, tôi đào tạo người ấy rất công phu, dung dưỡng từng tí…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *