MUỐN THÀNH CÔNG… HÃY TỎ TƯỜNG 3 THỨ NÀY: 1. Có 3 thứ khiến người ta sớm phải …

MUỐN THÀNH CÔNG… HÃY TỎ TƯỜNG 3 THỨ NÀY:

1. Có 3 thứ khiến người ta sớm phải hối hận:
– Tò mò không đúng việc
– Thích làm tắt
– Ra quyết định trong lúc nóng giận

2. Có 3 thứ bạn phải trân trọng:
– Thời gian
– Cơ hội
– Những người mình thương

3. Có 3 thứ đưa bạn tới thành công:
– Kỹ năng sống
– Kỹ năng chuyên môn
– Kỷ luật bản thân

4. Có 3 thứ phải rèn luyện hàng ngày:
– Sống khoa học
– Đọc sách
– Học thêm ngoại ngữ mới

5. Có 3 nhân tố giúp bạn cập nhật kiến thức tốt nhất:
– Sách hay
– Thầy giỏi, bạn tài
– Tinh thần tự học

(sưu tầm)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *