Người Bản Lĩnh, profile picture

MUỐN THAY ĐỔI VẬN MỆNH, TRƯỚC TIÊN HÃY SỬA LẠI CÁCH NÓI CHUYỆN CỦA MÌNH! Muốn…

MUỐN THAY ĐỔI VẬN MỆNH, TRƯỚC TIÊN HÃY SỬA LẠI CÁCH NÓI CHUYỆN CỦA MÌNH!

Muốn bỏ nghiệp báo, cải vận mệnh thì hãy sửa lại cách nói chuyện của chính mình

Phật dạy, một người có vận mệnh tốt chính là người ăn nói có chừng mực. Mỗi lời nói đều thể hiện mình là người có đạo đức. Họ tuyệt đối không bao giờ dùng những lời phê phán, chê bai bất kỳ ai cả.

Lời nói của họ ngược lại lúc nào chân thành, với tâm ý động viên và khích lệ người khác.

1. Đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn, nhờ tấm gương đó mà bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân.

2. Đừng bao giờ nói nhiều về tính xấu của người khác vì những điều đó không ảnh hưởng đến kinh tế nhà… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'KIẾN HÚC Má»I NGÀY FB. COM KTMNG MUỐN THAY ĐỔI VẬN MỆNH, TRƯỚC TIÊN HÃY SỬA LẠI CÁCH NÓI CHUYỆN CỦA MÌNH!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *