Hình ảnh có thể có: văn bản

Nếu ai đó mời bạn 1 nhâm nhi 1 ly trà thì thật tuyệt vời

Nếu ai đó mời bạn 1 nhâm nhi 1 ly trà thì thật tuyệt vời ?

Hình ảnh có thể có: văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *