Nếu bạn là phụ nữ, hãy biết cảm thông với người đàn ông của mình nhé ____ Tony …


Nếu bạn là phụ nữ, hãy biết cảm thông với người đàn ông của mình nhé

____

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *