Nếu bạn sử dụng iPhone, hãy tải và cài đặt ngay ứng dụng hay ho này khi điện tho…


Nếu bạn sử dụng iPhone, hãy tải và cài đặt ngay ứng dụng hay ho này khi điện thoại của bạn bị vô nước nhé. App Sonic V.

Nếu là điện thoại Android bị vô nước thì sử dụng App này nhé các bạn. App Speaker Cleaner

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *