Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KODIASHOP Fb.com/KodiaVN Fb.com/ "NGỦ LÀ THỜI GIAN VÔ ÍCH! TÃI KHԔNG HIỂU SAO THƯỢNG ĐẾ SINH RA CON NGƯỜI PHẢI NGỦ NHIỀU THẾ!" Shark Hưng'

"Nếu các bạn thực sự sống có ích thì luôn cảm giác thiếu thời gian. Thiếu kinh…

“Nếu các bạn thực sự sống có ích thì luôn cảm giác thiếu thời gian. Thiếu kinh khủng! Và tôi nghĩ chúng ta chỉ có cách tận dụng thời gian bằng cách: Với cùng một khoảng thời gian đó, chúng ta làm nhiều việc hơn so với những người bình thường, và giảm bớt thời gian vô bổ đi, bao gồm cả thời gian ngủ. Ngủ là thời gian vô ích! Tôi không hiểu sao Thượng đế sinh ra con người phải ngủ nhiều thế! Vì tiếc thời gian ngủ kinh khủng, cho nên Tôi hay “ngủ tranh thủ”.

Giấc ngủ ngon nhất của tôi là trên máy bay, đến mức đã thành phản xạ. Cứ máy bay bắt đầu lăn bánh là tôi ngủ cực ngon. Nhưng lái xe hay làm việc thì không bao giờ ngủ. Họp cũng không bao giờ ngủ, kể cả những cuộc họp triền miên mười mấy… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *