Người Bản Lĩnh, profile picture

Nếu không được tôn trọng, cứ hãy im lặng và rời đi. Đừng để bản thân phải dàn…

Nếu không được tôn trọng, cứ hãy im lặng và rời đi. Đừng để bản thân phải dành thời gian cho những người không đáng!Nếu không được tôn trọng, cứ hãy im lặng và rời đi. Đừng để bản thân phải dành thời gian cho những người không đáng!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *