Có thể là hình ảnh về 2 người

Nếu muốn kiếm 30 triệu 1 tháng. Hãy chơi vs người kiếm ra 30 triệu 1 tháng N…

Nếu muốn kiếm 30 triệu 1 tháng. Hãy chơi vs người kiếm ra 30 triệu 1 tháng ?
Nếu muốn kiếm 50 triệu 1 tháng. Hãy chơi vs người kiếm ra 50 triệu 1 tháng ?
Nếu bạn chơi với 2 người khôn và tài giỏi , bạn sẽ là người giỏi thứ 3 ??

Nếu bạn chơi với 5 người ngu dốt và lười, bạn sẽ là người ngu và lười thứ 6 ??
Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng . . . ?
Đời còn dài, ngựa hay phải chạy đường dài . ?
Cuộc đời là chuỗi ngày cố gắng, đừng nghĩ mình không làm được. Nhìn xuống để biết mình là ai. Nhìn lên để lấy động lực. Đường khó khăn là con đường thành công ❤️


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *