Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÂN LÍNH FB COM/NGUOIBL NẾU NGHĨ RẰNG CHI PHÍ CỦA VIỆC HỌC QUÁ CAO, HÃY THỬ CÁI GIÁ CỦA VIỆC NGU DỐT ĐI!'

NẾU NGHĨ RẰNG CHI PHÍ CỦA VIỆC HỌC QUÁ CAO, HÃY THỬ CÁI GIÁ CỦA VIỆC NGU DỐT ĐI!…

NẾU NGHĨ RẰNG CHI PHÍ CỦA VIỆC HỌC QUÁ CAO, HÃY THỬ CÁI GIÁ CỦA VIỆC NGU DỐT ĐI!

Bạn cho rằng việc học là vô dụng, là cực khổ và không đem lại lợi ích gì, lại tốn kém tiền của, chi bằng lấy tiền đó chơi game, nghỉ dưỡng và đi du lịch có phải tốt hơn không. Bạn càng suy nghĩ lệch lạc, từ đó sống…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÂN LÍNH FB COM/NGUOIBL NẾU NGHĨ RẰNG CHI PHÍ CỦA VIỆC HỌC QUÁ CAO, HÃY THỬ CÁI GIÁ CỦA VIỆC NGU DỐT ĐI!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *