"Nếu nghĩ tới ước mơ không làm bạn sợ hãi, có nghĩa là nó quá nhỏ đối với bạn"

[ad_1]

“Nếu nghĩ tới ước mơ không làm bạn sợ hãi, có nghĩa là nó quá nhỏ đối với bạn”


[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *