Người Bản Lĩnh, profile picture

NẾU TUI BIẾT ĐƯỢC LÚC BẮT ĐẦU KINH DOANH Viết vội viết vàng ra mấy dòng suy n…

NẾU TUI BIẾT ĐƯỢC LÚC BẮT ĐẦU KINH DOANH
Viết vội viết vàng ra mấy dòng suy nghĩ, biết đâu giúp được người cần. Cho những ai có dự định kinh doanh, và nhất là những thanh niên kiên cường, quyết tâm không bỏ cuộc sẽ đứng lên một lần nữa…sau dịch.

============================
MỘT SỐ LƯU Ý KHI KHỞI SỰ KINH DOANH
============================
.
❗️❗️[KEY 1] MẶT BẰNG NGON ĐỠ LON TON CHẠY QUẢNG CÁO
========
Nhiều anh chị em hay hỏi:
“Ủa sao như The Coffee House hay Highlands đó, có bao giờ thấy chạy quảng cáo đâu sao mà vẫn đông vậy?”
(Ngày trước không thấy chạy, nhưng hình như bây giờ cũng có lai rai)
Làm tui nhớ lại câu của bạn Ninh founder The Coffee House, đại để là phải mở đến điểm thứ 8 hay… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết '2dកel NGƯNG BÁN TRẢ MẶT BẰNG Cách tiết kiệm đô´i dăm triệu tiền ngu, dăm ba tháng thử sai dăng dẳng và nhiều vô kể đêm thức trắng cày công bù sức gồng lỗ'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *