Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍN FB.COM/NGUOIBL TẬP TRUNG VÀO LÀM VIỆC VÀ HÃY MẶC XÁC ĐÁM ĐÔNG Bạn bè ban không cân nghe, ké thù của bạn đăng nào cũng chăng vàthành công sẽ chạy theo sau làm,'

Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu: “Chó sủa cứ sủa, người đi cứ đi”. Vậy nên, đừng giả…

Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu: “Chó sủa cứ sủa, người đi cứ đi”. Vậy nên, đừng giải thích, đừng than phiền, đừng cãi nhau với đám đông làm gì. Bạn bè bạn không cần nghe, và kẻ thù của bạn đằng nào cũng chẳng tin. Cứ im lặng làm, và thành công sẽ chạy theo sau.

Câu cách ngôn ngắn gọn đầy súc tích này…

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍN FB.COM/NGUOIBL TẬP TRUNG VÀO LÀM VIỆC VÀ HÃY MẶC XÁC ĐÁM ĐÔNG Bạn bè ban không cân nghe, ké thù của bạn đăng nào cũng chăng vàthành công sẽ chạy theo sau làm,'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *