Có thể là hình ảnh về 15 người và văn bản

Ngày hôm nay, VinFuture đã chính thức mở cổng nhận đề cử trên phạm vi toàn cầu c…

?Ngày hôm nay, VinFuture đã chính thức mở cổng nhận đề cử trên phạm vi toàn cầu cho tới hết 07/06/2021 với 9 bộ tiêu chí hướng tới các mục tiêu như xóa nghèo, chấm dứt nạn đói, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội hưởng thụ nền giáo dục tiến bộ, nước sạch, năng lượng tái tạo, giảm… Khác

Có thể là hình ảnh về 15 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *