Ngay lúc này, hơn 60 chiến sĩ Nghệ An đang có mặt ở Rào Trăng 3 để tìm kiếm các …

[ad_1]

Ngay lúc này, hơn 60 chiến sĩ Nghệ An đang có mặt ở Rào Trăng 3 để tìm kiếm các công nhân mất tích. Bữa cơm chiều của các anh, cũng chỉ gói gọn một nắm cơm và ít rau, thịt đựng trong chiếc túi nilong …Nhưng tinh thần luôn luôn sẵn sàng không quản gian khó. Vì nhân dân quên mình là vậy đấy!!!

Ảnh: Anh bộ đội tên Kiên (Quê Nghệ An) và bữa cơm vội vàng ở Rào Trăng 3.

Cre: Nghệ An


[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *