Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, râu và văn bản cho biết '"ĐÀN ԔNG NGHE LỜI Vợ SỚM MUỘN GÌ CŨNG THÀNH CԔNG. ĐỪNG COI THƯỜNG TƯ DUY CỦA PHỤ NỮ." Jack Ma- KODIASHOP SHO Fb.com KodiaVN "MUỐN LẬP ĐẠI NGHIỆP THÌ CỨ VỀ HỎI Vợ, VỢ BẢO NHƯ THẾ NÀO THÌ CỨ LÀM NGƯỢC LẠI ẮT SẼ THÀNH CÔNG." Tào Tháo-'

Nghe ai đây?

Nghe ai đây? ?


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *