Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'FB.COM Em là con gái, nên làm nghề gì để sau này lấy chồng vừa có thời gian cho gia đình và lương cao ạ? LÀM NGHỀ GÌ VỪA LƯƠNG CAO MÀ LẠI VỪA CÓ THỜI GIAN CHO GIA ĐÌNH?'

Nghề gì nhỉ?

Nghề gì nhỉ? ?

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'FB.COM Em là con gái, nên làm nghề gì để sau này lấy chồng vừa có thời gian cho gia đình và lương cao ạ? LÀM NGHỀ GÌ VỪA LƯƠNG CAO MÀ LẠI VỪA CÓ THỜI GIAN CHO GIA ĐÌNH?'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *