Người Bản Lĩnh, profile picture

Nghị lực!

Nghị lực!

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LÍNH FB COM NGUOIBL MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÊN GABE SONNIER ĐÃ LÀM CÔNG VIỆC GÁC CỔNG TẠI MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở LOUISIANA RẤT NHIỀU NĂM CHO ĐẾN MỘT NGÀY NO VÀO NĂM 1985, ANH ĐÃ ĐƯỢC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG LÚC BẤY GIỜ THÚC ĐẨY BẮT ĐẦU ĐI HỌC LẠI. TUỔI 39, BẤT CỨ KHI NÀO RẢNH KHÔNG DỌN DẸP LỚP, ANH ẤY ĐỀU LẤY SÁCH VỞ RA HỌC. ANH ẤY LẤY BẰNG ĐẠI HỌC GIẢNG DẠY VÀ SAU ĐÓ LÀ BĂNG THẠC SĨ. NĂM 2013, THẦY TRỞ THÀNH HIỆU TRƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐÓ.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *