Không có mô tả ảnh.

NGHỊCH LÝ NHÂN SINH: CÀNG GIÀU CÀNG KEO KIỆT, CÀNG NGHÈO CÀNG XA XỈ Trong cuộc …

NGHỊCH LÝ NHÂN SINH: CÀNG GIÀU CÀNG KEO KIỆT, CÀNG NGHÈO CÀNG XA XỈ

Trong cuộc sống thực của chúng ta, nhiều người sống một cuộc sống khá giả, thậm chí mức thu nhập của họ nằm trong tầng lớp trung lưu, hoặc cuộc sống thậm chí khấm khá như trước nhưng chỉ có tư duy là ngày càng nghèo nàn và lạc hậu.

Khác

Không có mô tả ảnh.

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *