Người Bản Lĩnh, profile picture

"Người đã từng giúp đỡ bạn thì mãi mãi sẽ giúp đỡ bạn, nhưng người bạn từng gi…

“Người đã từng giúp đỡ bạn thì mãi mãi sẽ giúp đỡ bạn, nhưng người bạn từng giúp đỡ thì chưa chắc”, câu này chưa bao giờ sai!

Tháng trước, một người bạn tên Lưu Đằng của tôi vì xảy ra chút vấn đề trong việc làm ăn nên anh đang cần gấp một số tiền. Khi anh gọi điện thoại cho tôi, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở bạn bè thông thường mà thôi. Vì vậy, tôi có chút do dự.

Tôi nói: “Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh nhé!”. Tôi suy nghĩ 10 phút rồi quyết định cho anh ta mượn số tiền đó.

Tuần trước, anh ấy đã đem tiền trả cho tôi, sau đó mời tôi đi uống trà.

Anh ta nói: “Anh đồng ý cho tôi mượn tiền thực sự là nằm ngoài dự đoán của tôi đó!”

Tôi hỏi: “Tại sao vậy?”

Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIẢ KHỔ” MƯỢN TIỀN 8 NGƯỜI BẠN THÂN, TÃI NHẬN LẠI KẾT QUẢ SHOCK: NGÀY THƯỜNG TƯỞNG NHIỀU BẠN BÈ, HÓA RA THỰC SỰ CÓ THỂ NHỜ CẬY CHỈ VÀI NGƯỜI MÀ THÔI NGƯỜI BẢNLÌNH FB.COM/NGUOIBL'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *