Người dân ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi viết tên mình lên mái tôn, đề phòng bão thổi …


Người dân ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi viết tên mình lên mái tôn, đề phòng bão thổi bay thì vẫn tìm lại được. Thương lắm bà con ơi!

________
Ảnh: Lê Xuân Thọ

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *